Inschrijven voor de nieuwsbrief

We ontvangen graag de onderstaande gegevens. Bedankt voor het inschrijven.

Vul je gegevens in

Om dit bestand te kunnen downloaden hebben wij je e-mailadres nodig.

Bestand downloaden

Bedankt voor je aanvraag, de download zal nu starten in een nieuw venster.

Nieuwsbrief Enraf College maart 2016

Echografie trainingsdag 1 april a.s. - gratis voor iedereen

Als musculoskeletale echografist bent u constant in ontwikkeling. Elke dag ziet u nieuwe beelden. Hoe behulpzaam zou onafhankelijke en deskundige terugkoppeling soms niet kunnen zijn? Hoe kunt u oefenen en uw vaardigheden verbeteren in een minimum van tijd? Komt u in uw praktijk wel toe aan oefenen? Precies met deze argumenten in het achterhoofd heeft Enraf-College deze echografie trainingsdagen opgericht. En u bent vrij om de hele dag of slechts een dagdeel mee te draaien, net naar gelang uw agenda het toelaat!

Op 1 april a.s. kunt u in de schitterende Sonoskills trainingsruimte in Eindhoven terecht om onder begeleiding van experts uw echografieskills te verbeteren. Of u een beginnende echografist bent of een gevorderde gebruiker, ook als u ergens anders de opleiding volgt of ergens anders een echo-apparaat heeft aangeschaft, wij doen daar niet moeilijk over – u bent van harte welkom.

Onze experts kunnen u helpen bij:

 • optimalisatie van echografische scantechnieken (hoe te scannen voor welke structuren)
 • interpretatie van beelden (wat is normaal, wat is pathologisch)
 • casuïstiek op basis van voorbeelden uit uw praktijk
 • tips en tricks omtrent gebruik van uw apparatuur (de knoppenkennis, want met de Enraf-Nonius echografieapparatuur is vaak veel meer mogelijk dan dagelijks gebruikt wordt).

Tijdens deze trainingsdag kunt u zich even losmaken van de dagelijkse beslommeringen. U kunt zich helemaal richten op het uitdagende vakgebied van de echografist. Onze experts zullen u voorzien van de nieuwste technieken en inzichten. Door u even alleen, of samen met uw collega, bij Enraf-Nonius terug te trekken en intensief en gefocust te trainen, bereikt u zo veel meer in minder tijd.

De echografie trainingsdag wordt gehouden in het Enraf-Nonius trainingscentrum in Eindhoven van 10:00 tot 17:00 uur, inclusief lunch indien u dat wenst. Wilt u echter minder tijd investeren, dat kan ook. Het staat u vrij om slechts een deel van de dag deel te nemen. Wij adviseren u wel om ’s ochtends te beginnen.
Wat zijn de kosten? Niets, bezijdens tijd en inzet – het is gratis voor MSU echografisten!!

Klik hier hier voor een overzicht van de cursusdata.

Klik hier om u in te schrijven voor deze echografie trainingsdagen.

MyLabFamily dag 31 maart a.s.

De Enraf-Nonius MyLabFamily dag is een in-depth cursusdag voor eigenaren en gebruikers van één van de echografieproducten uit de MyLab familie. Een uitgebreide informatiedag waarbij wij u voorzien van kennis en vaardigheden die het gebruik van de MyLab echografietoestellen zullen optimaliseren.
Op 31 maart a.s. wordt deze dag en wij heten u dan graag van harte welkom in Eindhoven.

Wat komt er aan bod op de Enraf-Nonius MyLabFamily dag ?
Op deze dag gaan we in op een aantal knoppen en functies die u nu wellicht nog niet gebruikt, maar die juist het gebruik van deze apparatuur in de fysiotherapie kunnen verbeteren. Door herhaling en bijsturing bent u aan het eind van deze dag een praktisch stuk kennis wijzer.

Voor wie is de Enraf-Nonius MyLabFamily dag?
Op deze dag verwelkomen wij graag (maximaal) 2 personen per praktijk. De deelname is gratis voor diegenen die een MyLab apparaat bij Enraf-Nonius hebben aangeschaft. De dag wordt ingevuld en begeleid door onze applicatie- en servicemensen.
Ervaringen delen en praktische kennis opdoen in een ongedwongen setting met volop ruimte voor vragen en eigen inbreng, dat is de Enraf-Nonius MyLab Family dag!

Wat kost deelname aan deze MyLabFamily dag?

Naast tijd en voorkennis helemaal niets. Wij brengen u als gewaardeerde klant niets in rekening voor deelname.

Klik hier om u in te schrijven voor de MyLabFamily dag.

Workshop Knierevalidatie met myofeedback en elektrostimulatie 12 april a.s.

Knierevalidatie met myofeedback en neuromusculaire elektrostimulatie voor een betere coördinatie- en krachttraining, waardoor minder pijn en sneller herstel.

Op 12 april a.s. wordt er een workshop knierevalidatie in Rotterdam georganiseerd.

Bij knierevalidatie werken (sport)fysiotherapeuten al meerdere jaren met myofeedback en neuromusculaire elektrostimulatie (NMES). Er worden zeer goede resultaten mee geboekt op het gebied van pijnvermindering en het geeft een sneller herstelproces dan gemiddeld bij bijvoorbeeld TKP, VKB-reconstructie en patella-femorale klachten. Deze interventiemogelijkheden zijn samengebracht in de Myomed 632.

n de workshop wordt specifiek gekeken naar de functie en de dysfunctie van de vastus medialis obliquus en de m. quadriceps femoris, in relatie tot de dysfunctie van de patella. Uit literatuur is gebleken dat pijn kan leiden tot het verminderd gebruik van de vastus medialis, waardoor atrofie ontstaat. Deze atrofie heeft vervolgens een musculaire dysbalans en ‘maltracking’ van de patella tot gevolg, omdat de vastus medialis zorgt voor medialisatie van de patella2,3. Bij mensen met patellofemorale pijnklachten wordt vaak een vertraagde timing en snelheid van de contractie van de vastus medialis gezien2,3.

Vanuit deze visie richt men zich in de workshop voornamelijk op het inzichtelijk maken van de spanning en ontspanning van de vastus medialis door middel van myofeedback. Deze interventie is, voornamelijk in het beginstadium van revalidatie/herstel bij patellofemorale pijnklachten, gericht op de coördinatie en dus contractie- en relaxatietiming van de vastus medialis. Myofeedback kan tevens worden ingezet bij andere pathologieën van de knie, zoals een distorsie, een meniscusletsel, of post-operatief bij een TKP, HTO of een VKB reconstructie1. In deze categorie zal de nadruk tijdens de revalidatie onder andere liggen op een goede extensie tijdens het lopen, waar een goede aanspanning van de m. Quadriceps voor nodig is. Dit kan uitstekend ondersteund worden door myofeedback.

Een tweede onderdeel van de workshop is het leren toepassen van neuromusculaire elektrostimulatie (NMES). Dit type elektrotherapie bestaat al langer. Nu is bij de Myomed 632 gekozen om 2 stroomvormen door elkaar te gebruiken, om een etsende werking tegen te gaan. NMES kan worden gebruikt in de onbelaste fase na een trauma of chirurgische ingreep zoals een osteonomie of TKP4,5. Uit literatuur blijkt dat het herstelproces na een TKP sneller verloopt door toevoeging van NMES in het reguliere protocol, hetgeen zich uit in verminderde pijn, vergrootte loopafstand en hogere scores van QoL Questionnaire vergeleken met de controlegroep4,5.  Ook voor de revalidatie na een VKB-reconstructie wordt aangegeven dat NMES effectiever zou zijn dan alleen oefeningen voor de verbetering van de kracht van de m. quadriceps6. NMES kan tevens ingezet worden na myofeedback training als pijn de actieve oefentherapie in de weg staat.

Met NMES wordt voornamelijk hypertrofie bereikt door het reactiveren van zoveel mogelijk motorunits. Daarnaast kan NMES gebruikt worden voor pijndemping, waar gebruik gemaakt wordt van de Melzack&Wall poort-theorie. Een derde interventie die toegepast kan worden met de Myomed 632, binnen de kaders van NMES, is hersteltraining met een grondfrequentie van 20.000 Hz. Vanuit de literatuur is bekend dat, door het toedienen van NMES met deze grondfrequentie, 10% sneller herstel optreedt.
Kortom, wilt u bij specifieke onderdelen van uw revalidatieproces bij knieproblematiek in de onbelaste fase al werken aan coördinatie en kracht middels myofeedback en NMES? Dan kunt u de Myomed 632 hiervoor uitstekend gebruiken. Schrijf u in voor de workshop en voeg een wezenlijk onderdeel toe aan uw interventiemogelijkheden bij knierevalidatie.

Bronnen:

 1. Wasielewski NJ, PhD, ATC,Parker TM, Kotsko KM. Evaluation of Electromyographic Biofeedback for the Quadriceps Femoris: A Systematic Review. Journal of Athletic Training 2011:46(5):543–554
.
 2. Witvrouw E, Sneyers C, Lysens R, Victor J, Bellemans J. Reflex Response Times of Vastus Medialis Oblique and Vastus Lateralis in Normal subjects and in Subjects With Patellofemoral Pain Syndrome. JOSPT Volume 24 Number 3 September 1996.
 3. Han-Yu Chen, Chia-Chen Chien,  Shyi-Kuen Wu,  Jiann-Jong Liau, Mei-Hwa Jan. Electromechanical Delay of the Vastus Medialis Obliquus and Vastus Lateralis in Individuals With Patellofemoral Pain Syndrome. J Orthop Sports Phys Ther 2012;42(9):791- 796.
 4. Demet TekDos Demircioglu, NurDaN Paker, Elif Erbil, Derya BugDayci, Tuluhan YunusEemre. The effect of neuromuscular electrical stimulation on functional status and quality of life after knee arthroplasty: a randomized controlled study. J. Phys. Ther. Sci. 27: 2501–2506, 2015.
 5. Avramidis K, Karachalios T, Popotonasios K, Sacorafas D, Papathanasiades A.A, Malizos K.N. Does Electric Stimulation of the Vastus Medialis Muscle Influence Rehabilitation After Total Knee Replacement? Orthopedics 
March 2011 – Volume 34 · Issue 3: 175.
 6. Kyung-Min KiM, Ted Croy, Jay HerTel, SuSan Saliba. Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction on Quadriceps Strength, Function, and Patient-Oriented Outcomes: A Systematic Review. J Orthop Sports Phys Ther 2010;40(7):383-391.

 

Wat zijn de kosten? Niets, bezijdens tijd en inzet – het is gratis voor MSU echografisten!!

Klik hier voor het programma en de exacte data van deze trainingsdagen.

Klik hier om u in te schrijven voor deze workshop knierevalidatie.

Klik hier voor het gehele overzicht van het cursusaanbod van Enraf-College

Enraf-College Masterclass - voor de gevorderde echografisten

Speciaal voor professionals met een gedegen basiskennis (vanuit de post-HBO opleiding) van musculoskeletal ultrasound bieden wij een vervolg in de vorm van een masterclass (advanced) modules.

Naast theorie omvat deze masterclass ook een praktische demonstratie in de snijzaal. Hierdoor bent u in staat om echografische beelden 3-dimensionaal te interpreteren. Een korte en efficiënte verdieping die zijn waarde in de praktijk al snel zal aantonen.

De Enraf-College masterclasses blinken uit in hun praktische toepasbaarheid. Vandaag geleerd, morgen in de praktijk. Het curriculum is gebouwd voor professionals. Uiterst efficiënt krijgt u de tools en vaardigheden onder de knie waarmee u uw dienstverlening kunt uitbreiden. En wel direct. Zodra u van de masterclass terugkomt bent u in staat om verantwoord en met ruim voldoende kennis de juiste diagnose te stellen met behulp van echografisch onderzoek. Een meerwaarde die zich direct zal terugbetalen.

Enraf-College heeft diverse cursussen in het pakket zoals:

 • Elleboog
 • Handtherapie (Masterclass MSU handtherapie)
 • LWK en buikspieren
 • Knie
 • Schouder
 • MSU en Dry Needling
 • Injections
 • Kleurendoppler

Klik hier voor het programma en de exacte data van de masterclasses.

Klik hier om u in te schrijven voor een van deze masterclasses.

Klik hier voor het gehele overzicht van het cursusaanbod van Enraf-College.


Voor vrijblijvend advies en hulp

Neem contact met ons op