Inschrijven voor de nieuwsbrief

We ontvangen graag de onderstaande gegevens. Bedankt voor het inschrijven.

Vul je gegevens in

Om dit bestand te kunnen downloaden hebben wij je e-mailadres nodig.

Bestand downloaden

Bedankt voor je aanvraag, de download zal nu starten in een nieuw venster.

Privacy verklaring

Enraf-Nonius B.V. Enraf-Nonius B.V., gevestigd aan Vareseweg 127 3047 AT Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.enraf-nonius.nl/
Vareseweg 127
3047 AT Rotterdam
010 – 20 30 666

Persoonsgegevens die wij verwerken

Enraf-Nonius B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van het doel van de nodige gegevensverstrekking, verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie/ telefonisch contact
 • Geanonimiseerde gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info-nl@enraf-nonius.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Enraf-Nonius B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Enraf-Nonius B.V. analyseert jouw geanonimiseerde gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op populaire voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming

Enraf-Nonius B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Enraf-Nonius B.V.) tussen zit. Enraf-Nonius B.V. gebruikt Flexmail; een e-mailsysteem dat gelinkt is aan het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief. De door jou opgegeven persoonsgegevens worden automatisch opgeslagen in onze klanten-database ‘Efficy’. Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, word je via deze weg automatisch op de mailinglijst geplaatst. Wanneer je je uitschrijft, word je automatisch verwijderd uit Flexmail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Enraf-Nonius B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je behoudt het recht om ten allertijden een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens te verwijderen. Wij zijn wettelijk verplicht om de persoonsgegevens minimaal 5 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Enraf-Nonius B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Enraf-Nonius B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Enraf-Nonius B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Enraf-Nonius B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte, gepersonaliseerde content kunnen aanbieden, zoals bijvoorbeeld de opzet van retargeting campagnes binnen Google. Meer weten over hoe Google omgaat met cookies en persoonsgegevens.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door een derde partij; namelijk de beheerder van onze website. Lees in onze cookieverklaring welke cookies voor welk doel worden gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Enraf-Nonius B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info-nl@enraf-nonius.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak, ter bescherming van je privacy, in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Enraf-Nonius B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Enraf-Nonius B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info-nl@enraf-nonius.nl

EnquireNow calculator

Bij het gebruik maken van de ‘EnquireNow calculator’ op deze site, worden persoonsgegevens verstrekt aan MediLease voor het kunnen uitbrengen van een berekening en/of leaseofferte. De reden dat wij uw persoonsgegevens delen met MediLease, is om u een zo nauwkeurig mogelijke leaseprijs af te kunnen geven. Wanneer u de checkbox bij de ‘EnquireNow calculator’ heeft aangevinkt, staat u toe dat Enraf Nonius contact met u op mag nemen. MediLease mag na goedkeuring van Enraf Nonius, ook met u contact opnemen over een passende leaseofferte. Zowel Enraf Nonius als MediLease streven naar een nauwkeurigheid opgave van de verstrekte informatie evenwel kan aan de verstrekte informatie geen rechten ontleend worden. De door Enraf Nonius en MediLease op/via deze site(s) verstrekte informatie moet dan ook gezien worden als een indicatie van de leaseprijs die voor de desbetreffende apparatuur van toepassing zou kunnen zijn. Na een formeel uitgebrachte offerte en de kredietacceptatie zal MediLease een leaseovereenkomst aanbieden. De algemene bepalingen het privacybeleid van MediLease en van Enraf Nonius zijn op de verstrekte informatie van toepassing.

Voor vrijblijvend advies en hulp

Neem contact met ons op