Inschrijven voor de nieuwsbrief

We ontvangen graag de onderstaande gegevens. Bedankt voor het inschrijven.

Vul je gegevens in

Om dit bestand te kunnen downloaden hebben wij je e-mailadres nodig.

Bestand downloaden

Bedankt voor je aanvraag, de download zal nu starten in een nieuw venster.

Beleidsregels 2017 fysiotherapie en oefentherapie

Beleidsregels 2017 fysiotherapie en oefentherapie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) informeert u graag over de wijzigingen in de beleidsregels.

 

Toeslag behandeling aan huis en in een instelling

De voorwaarde dat een verwijzing van een arts noodzakelijk is om deze toeslagen in rekening te brengen, is geschrapt. De paramedische zorgverlener kan vanaf 2017 samen met de patiënt bepalen of de behandeling in de praktijk of aan huis of in een instelling plaatsvindt. De zorgverzekeraar kan er voor kiezen de voorwaarde alsnog op te nemen in de polis- en contractvoorwaarden.

Toeslag per patiënt

In de beleidsregels 2017 is opgenomen dat de toeslagen voor behandeling aan huis en in een instelling eenmaal per patiënt per dag in rekening gebracht kunnen worden.

In de huidige situatie (2016) mag de toeslag voor behandeling in een instelling één keer per dag per adres in rekening worden gebracht. In praktijk blijkt deze voorwaarde niet goed toepasbaar. Zo is het onduidelijk bij welke patiënt de toeslag wél en bij welke níet in rekening gebracht mag worden. En het is ongelijk als één patiënt de toeslag altijd moet betalen en de ander nooit. Ook is de voorwaarde niet te controleren voor zorgverzekeraars. Zij zien immers niet of de toeslag voor behandeling in een instelling op één dag voor één adres ook al in rekening is gebracht bij een andere zorgverzekeraar. Daarom is ervoor gekozen de toeslag vanaf 1 januari 2017 eenmaal per patiënt per dag in rekening te mogen brengen.

 

Groepszitting fysio- en oefentherapie

De groepszitting voor fysio- en oefentherapie is onafhankelijk van de tijdseenheid gemaakt. Dit betekent dat de zorgaanbieder één keer per groepszitting de prestatie groepszitting in rekening brengt en niet meer per kwartier declareert. De vrije tarieven bieden de zorgaanbieder de mogelijkheid om een hoger tarief te hanteren als de groepszitting langer duurt. De zorgaanbieder moet deze tarieven vooraf bekend maken aan de patiënt of de zorgverzekeraar.

In de prestatieomschrijving is ook opgenomen dat er sprake is van een groepszitting als er twee of meer personen met een gelijk start moment behandeld worden door één behandelaar. Op deze manier kan misbruik tegengegaan worden, waarbij meerdere patiënten tegelijk behandeld worden maar er individuele therapie gedeclareerd wordt voor elke patiënt.

Behandeltraject start met screening, intake en onderzoek

In de algemene bepalingen is opgenomen dat een behandeltraject altijd start met screening, intake en onderzoek of met een intake en onderzoek na verwijzing. Pas nadat de intake en het onderzoek is uitgevoerd, kunnen zittingen gedeclareerd worden. Op deze manier is het voor de patiënt transparant wat een onderzoek is en wat een behandeling.

Toeslag buiten reguliere werktijden

De toeslag buiten reguliere werktijden is geschrapt.
De vrije tarieven bieden de aanbieders voldoende mogelijkheid om tariefdifferentiatie op basis van tijden toe te passen, mits dit vooraf goed gecommuniceerd is naar de patiënt.

Verstrekte hulp- en verbandmiddelen

In de beleidsregels is de prestatie verstrekte hulp- en verbandmiddelen geschrapt. Op het moment dat een hulp- of verbandmiddel onderdeel uitmaakt van de behandeling, zoals medical taping bij fysiotherapie, mag dit niet los in rekening worden gebracht. Op het moment dat het hulp- of verbandmiddel geen onderdeel uitmaakt van de behandeling, valt het middel niet onder de reikwijdte van regulering van de NZa en mag het middel buiten onze prestaties om in rekening worden gebracht.

Toeslag eenmalige behandeling op de werkplek

Er is een toeslag om een patiënt eenmalig op de werkplek te kunnen behandelen toegevoegd aan de prestaties. De zorgverlener kan de patiënt dan in de context zien functioneren. Het gaat hier nadrukkelijk niet om bedrijfsfysio- of oefentherapie.

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit
Download de prestatiebeschrijvingen in PDF

 


Voor vrijblijvend advies en hulp

Neem contact met ons op